Δήμος Λειψών

Υποδομές

Το νησί διαθέτει μεγάλο λιμάνι χωρισμένο σε τρεις ζώνες:

  • τουριστική, για την υποδοχή των πλοίων της γραμμής κάθε χωρητικότητας,
  • αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής (οργανωμένη μαρίνα),
  • εμπορική για φορτηγά πλοία και για την τροφοδοσία ύδατος και καυσίμου.

Υπάρχει Χ.Υ.Τ.Α στην τοποθεσία «Κυδωνιές», Λιμνοδεξαμενή χωρητικότητας 42.000 κ.μ. στην τοποθεσία «Παναγιά του Χάρου», Δεξαμενή 1000 κ.μ.και μονάδα βιολογικού καθαρισμού των αστικών λυμάτων.Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί πρόγραμμα ανακύκλωσης των τεσσάρων βασικών υλικών: πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, ενώ με από το 2012 οι Λειψοί έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη»