Δήμος Λειψών

Δημοτικό Συμβούλιο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΙΨΩΝ 2017 – 2018

ΜΑΓΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΛΑΨΗ ΙΣΙΔΩΡΑ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –                      ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΑΚΡΗ ΑΝΝΑ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. –                         ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. –               ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. –                   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ –    ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΪΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ –     ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΛΑΟΥΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ –       ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΑΤΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ –     ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΑΓΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ –     ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΣΑΛΙΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ –       ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΒΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ