Δήμος Λειψών

Welcome to the new website of the Municipality of Lipsi!

We created this site, within the target set by the council, to provide useful information and to strengthen our support to you through a mutual relationship with visitors and residents, that will improve services and give everyone an opportunity to participate and help shape our plan and vision for a better and more sustainable development of Lipsi, in a united awareness and love for our island.

Sincerely

Fotis Mangos
Mayor of Lipsi


Bienvenue sur le nouveau site de la municipalité de Lipsi

La municipalité de Lipsi, dans le cadre de l’information directe de nos activités a créé ce site. Nous voulons renforcer et rendre plus efficace votre coopération, comme citoyens et visiteurs de notre île à travers une relation réciproque. En  améliorant  de cette façon  nos services et la possibilité de  partager notre vision avec vous, pour assurer un développement meilleur et plus durable pour Lipsi et faire de l’île de nos rêves, la base de l’intérêt collectif.

Avec respect

Le maire de Lipsi
Fotis Mangos


Willkommen auf der Website der Gemeinde Lipsi

Wir, der Gemeinderat von Lipsi, haben es uns zum Ziel gesetzt, Sie mit nützlichen Informationen zu versorgen und unsere Unterstützung für Sie durch die angestrebte enge Beziehung zwischen Gästen und Einwohnern der Insel zu stärken. Wir verbessern dadurch unseren Service. Außerdem soll jeder die Gelegenheit haben, uns bei der Umsetzung unseres Planes und unserer Vision von einer besseren und nachhaltigeren Entwicklung Lipsis aus Liebe zu unserer Insel zu unterstützen-

Herzlichst

Fotis Mangos
Bürgermeister von Lipsi

Our News

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Λειψών για ορκωμοσία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ Λειψοί 26/08/2019 Αριθ. Πρωτ. 1925 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:   Ισιδώρα Κλάψη   Κωνσταντίνο Μπουράκη   Πετρούλα Σεϊτη   Κωνσταντίνο Βαβουλά   Δημοσθένη Πατέλλη   Τσαμπίκα Παπαμανώλη   Ευαγγελία Κλάψη   Πελαγία Τσαλίκη   Ευαγγελίστρα Λαουντού   Άννα Μακρή   Θεολόγο Γαμπιέρη[…]