Χοχλακούρα

0

Τουρκόμνημα

1

Τιγανάκια Αρκοί

0

Παπαντριά

0

Καμάρες

1

Ασπρονήσι

0

Μονοδέντρι

1

Κοίμιση

0

Κάμπος

0

Κάμπος

0

Ασπρονήσι

0

Χωριό

0

Λιενδου

0

Χριστος

0

Αγιος Νικολαος

0

Παναγιά του Χάρου

0

Χοχλακούρα

0

Τουρκόμνημα

0

Πλατύς Γυαλός

0