Καλωσορίσατε στη νέα ιστοσελίδα του Δήμου Λειψών

Μέσα στα πλαίσια του γενικού στόχου που έχουμε θέσει ως δημοτική αρχή για την άμεση πληροφόρηση και εξυπηρέτηση σας, δημιουργήσαμε τον ιστότοπο αυτό για να ενισχύσουμε αλλά και να κάνουμε ακόμα πιο ουσιαστική την συνεργασία με εσάς, τους Δημότες  και τους επισκέπτες του νησιού μας, μέσα από μια αμφίδρομη σχέση που θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και που θα σας δώσει τη δυνατότητα να συμμετέχετε και να συνδιαμορφώσετε μαζί μας το σχέδιο και το όραμα για την καλύτερη και την βιωσιμότερη ανάπτυξη των Λειψών έτσι ώστε να το καταστήσουμε το νησί των ονείρων μας με γνώμονα πάντα το συλλογικό συμφέρον και την αγάπη μας γι αυτό.

Με Εκτίμηση

Φώτης Μάγγος

Δήμαρχος Λειψών


 

Welcome to the new website of the Municipality of Lipsi

We created this site, within the target set by the council, to provide useful information and to strengthen our support to you through a mutual relationship with visitors and residents, that will improve services and give everyone an opportunity to participate and help shape our plan and vision for a better and more sustainable development of Lipsi, in a united awareness and love for our island.

Sincerely

Fotis Mangos

Mayor of Lipsi


 

Benvenuti nel nuovo sito web del Comune di Lipsi

All’interno del progetto generale che si e’ proposto la nuova Giunta Comunale per una pronta informazione e per un servizio piu’ efficace ai cittadini ed ospiti, abbiamo creato questo sito ufficiale del Comune di Lipsi per migliorare e per rendere piu’ concreta la collaborazione con tutti Voi.Questa interrelazione potra’ migliorare tutti i servizi offerti e Vi dara’ la possibilita’ di partecipare e di creare assieme il progetto per un migliore e sostenibile sviluppo di Lipsi. In questo modo potremo realizzare l’isola dei nostri sogni, avendo sempre in mente l’interesse generale ed il nostro amore per esso.

 
Con stima
 
Fotis Mangos
Sindaco di Lipsi

 

Bienvenue sur le nouveau site de la municipalité de Lipsi

 La municipalité de Lipsi, dans le cadre de l’information directe de nos activités a créé ce site. Nous voulons renforcer et rendre plus efficace votre coopération, comme citoyens et visiteurs de notre île à travers une relation réciproque. En  améliorant  de cette façon  nos services et la possibilité de  partager notre vision avec vous, pour assurer un développement meilleur et plus durable pour Lipsi et faire de l’île de nos rêves, la base de l’intérêt collectif.

Avec respect

Le maire de Lipsi

Fotis MAGGOS


 

Willkommen auf der website der Gemeinde Lipsi

 Wir, der Gemeinderat von Lipsi, haben es uns zum Ziel gesetzt, Sie mit nützlichen Informationen zu versorgen und unsere Unterstützung für Sie durch die angestrebte enge Beziehung zwischen Gästen und Einwohnern der Insel zu stärken. Wir verbessern dadurch unseren Service. Außerdem soll jeder die Gelegenheit haben, uns bei der Umsetzung unseres Planes und unserer Vision von einer besseren und nachhaltigeren Entwicklung Lipsis aus Liebe zu unserer Insel zu unterstützen-

Herzlichst

Fotis Mangos

Bürgermeister von Lipsi