Λειψοί

From the Blog

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ

Ο Δήμος Λειψών, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη (6) θέσεων  Ι.Δ.Ο.Χ (ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) δίμηνης διάρκειας,  ειδικότητας  εργατών γενικών καθηκόντων.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Λειψών και συγκεκριμένα στην Γραμματεία Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, Τηλ. 2247360500.

Have your say