Χοχλακούρα

1

Τουρκόμνημα

2

Τιγανάκια Αρκοί

2

Παπαντριά

0

Καμάρες

1

Ασπρονήσι

0

Μονοδέντρι

1

Κοίμιση

0

Κάμπος

0

Κάμπος

0

Ασπρονήσι

0

Λειψοί

0

Λιενδου

0

Χριστος

0

Αγιος Νικολαος

1

Παναγιά του Χάρου

1

Χοχλακούρα

1

Τουρκόμνημα

0

Πλατύς Γυαλός

1