Χοχλακούρα

3

Τουρκόμνημα

4

Τιγανάκια Αρκοί

3

Παπαντριά

0

Καμάρες

1

Ασπρονήσι

1

Μονοδέντρι

1

Κοίμιση

0

Κάμπος

0

Κάμπος

0

Ασπρονήσι

0

Λειψοί

0

Λιενδου

0

Χριστος

0

Αγιος Νικολαος

1

Παναγιά του Χάρου

1

Χοχλακούρα

2

Τουρκόμνημα

1

Πλατύς Γυαλός

1