Λειψοί

January2016

115243

ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ!!!

  Αυτό το μήνυμα βρέθηκε τοιχοκολλημένο σε σημείο του νησιού μας.          Είμαστε μια ομάδα προσφύγων από διάφορες χώρες, όπως το Ιράν, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και τη Συρία  που έφτασε στο όμορφο νησί των Λειψών στις 14 Νοεμβρίου του 2015. Εκτιμούμε τη φιλική και ζεστή συμπεριφορά[…]