Λειψοί

November2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ» Ο Δήμος Λειψών, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη (6) θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων και κλάδων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού, Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό[…]